Houwaert's & Dla Ciebie     

Officially FCI registered kennel since 1988 and 2001             Kees & Kamila van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Gehoorzaamheid 1

Vierkant volgen 
U begint bij een pion die aangegeven wordt door de examinator. U laat de hond aan de linker kant recht naast u zitten. Door middel van het commando “zit”. U vraagt de aandacht van de hond, Geeft het commando “volg”, stapt met de linker voet weg en de hond volgt. U volgt in een rechte lijn naar de andere pion daar gaat u rechts, volgende pion ook rechts, volgende pion linksomkeert dan gaat u bij de volgende twee pionnen links. Eindigen met het commando “zit” en op teken van de examinator kunt u achteruit lopen om met de hond te gaan spelen.

Zit
De hond moet op uw commando recht naast u gaan zitten. Zit de hond al terwijl de examinator de volgende oefening kenbaar maakt dan dient u een stukje naar voren te lopen zodat de hond op uw commando “zit”, gaat zitten. Als de hond rustig zit dan stapt u met de rechter voet weg en maakt een rondje om de hond heen. Let op dat de lijn van de hond niet om zijn hoofd wordt gedraaid maar dat u de lijn boven het hoofd van de hond houdt. De hond blijft net zo lang zitten tot dat u het teken krijgt om met de hond achteruit te gaan spelen.

Af
De hond moet op uw commando recht naast u liggen. U geeft daarvoor het commando “af” of “down”. Als de hond rustig ligt stapt u met uw rechter voet weg en maakt een rondje om de hond heen. Let ook hier weer op de lijn van de hond. De hond blijft net zo lang liggen tot dat u het teken krijgt om met de hond achteruit te gaan spelen. Dan laat u de hond eerst op uw commando “zit” zitten en dan gaat u achteruit spelen.

Gebit tonen
De hond moet gaan zitten, u gaat er naast zitten op u hurken. Als u niet gaat zitten dan leunt u over de hond heen en bent u dominant voor de hond!!! Rechterhand onder de bek van de hond en de linkerhand de lippen van de hond optillen. Ook de voortanden moeten bekeken kunnen worden, let hierop met de neus van de hond. De hond hoeft niet zijn bek open te doen. Als de examinator aangeeft dat hij/zij alles gezien heeft dan kunt u met de hond achteruit gaan spelen.

Betasten door vreemde
U laat de hond op het commando “zit”, naast u zitten, houdt de riem vast. Een vreemd persoon loopt (met zijn gezicht naar de hond gericht) naar de hond toe. Laat dan zijn hand ruiken en aait de oren, zijn neus zijn poten en zijn staart. Dan loopt de vreemde achteruit terug. Dus weer met het gezicht naar de hond toe. Dan mag de baas achteruit gaan spelen met de hond.

Insluiten
Zes of zeven personen zonder hond komen het veld op. U laat de hond op het commando “zit” zitten en houdt de hond aan de riem vast. De zes of zeven personen maken een cirkel om u en de hond heen op enige afstand. Dan lopen deze personen in normaal tempo op u en de hond af en sluiten u met hond in. Zorg er voor dat de hond in de kring van mensen blijft, gebeurt dit niet dan kunt u de hond even terug trekken, zonder druk!! Daarna maken ze weer een grotere cirkel om u en de hond en komen deze keer met een sneller tempo op u af. Als de mensen weg zijn dan kunt u even spelen met de hond.

Steeg lopen
Er komen enkele mensen op het trainingsveld en maken twee rijen tegenover elkaar, tussen deze twee rijen moet u enkele keren met de hond door lopen. U begint met het commando “zit”, vraagt de aandacht van de hond, u geeft het commando “volg” en stapt met de linker voet weg. U volgt en maakt op het einde een links- of rechtsomkeert en volgt weer met de hond door de steeg. Op het einde laat u de hond op commando “zit” weer zitten en gaat u achteruit spelen.

Markt lopen
De mensen die op het trainingsveld staan, gaan kris kras door elkaar lopen, u loopt met de hond door deze groep heen. Op het einde mag u weer spelen met de hond.

Komen op afstand
De hond wordt vastgehouden door de examinator of daarvoor betreffende persoon. U doet de lijn er af en houdt deze bij u. U loopt/ rent (rennen is interessanter voor de pup) naar de andere kant van het trainingsveld en draait om. Dan mag u op een enthousiaste manier uw hond roepen. Als de hond bij u is dan moet u hem eerst aanlijnen en dan pas het snoepje geven en achteruit spelen.

Hond hond contact
U laat de hond op commando “zit” zitten en vraagt de aandacht. U geeft het commando “volg” en loopt recht door, aan de kant van de hond komt een ander baasje met zijn hond aan. De honden passeren elkaar. Dan maakt u een linksomkeert zodat de honden elkaar weer kunnen passeren. Op het einde laat u de hond zitten en gaat weer achteruit spelen.